Monday, February 14, 2005

pagsang-ayon

unti-unting nawawala ang sarili,
tulog ang isip at diwa'y nakapiit
sa lumaos na't natatanging sandali
ng pakikipagtunggali sa pusong napilit.

sino? kanino? at saan ba pumunta?
bulong ang sagot at ang pinanggalinga'y
di man lamang mahagilap o matantiya
dahil ang mundo mo'y puno na ng nakabibinging ingay.

ngunit tao'y sadyang mabilis maglaho
ang paninindigan. kakalimutan rin ang pag-aatubili
sapagkat sa gulo't ingay na nagdulot sa iyo,
nalalasap na masarap rin palang mawala ang sarili.

No comments: